Obaveštenje o žigovima

  • Dolby i simbol dvostrukog D su registrovani žigovi kompanije Dolby Laboratories.
  • Termini HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, kao i HDMI logotip, jesu žigovi ili registrovani žigovi kompanije HDMI Licensing LLC u SAD i drugim zemljama.