Odredbe i uslovi

KORISTEĆI OVU LOKACIJU, PRISTAJETE NA OVE ODREDBE I USLOVE. AKO SE NE SLAŽETE SA OVIM ODREDBAMA I USLOVIMA, NEMOJTE KORISTITI OVU LOKACIJU.

Ova lokacija je povezana sa drugim lokacijama kojima takođe upravlja COMPAL ELECTRONICS EUROPE SP. Z.O.O. Upotreba povezanih lokacija takođe podleže odredbama i uslovima takvih povezanih lokacija. U slučaju da su ove odredbe i uslovi neusaglašeni sa odredbama i uslovima povezane lokacije, veću snagu će imati odredbe i uslovi povezane lokacije i oni će upravljati njenom upotrebom.

Sadržaj lokacije

Materijali koji su dati na ovoj lokaciji, uključujući materijale na povezanim lokacijama kojima direktno ili indirektno može da se pristupi s ove lokacije, obezbeđeni su "kakvi jesu" bez ikakvih garancija, izričitih ili podrazumevanih, uključujući ali se ne ograničavajući na sve podrazumevane garancije za prodaju, prilagođenost određenoj nameni, naslov ili nekršenje. Ne garantujemo da u materijalima neće biti grešaka, virusa, kleveta, uvredljivih stavki ili drugog neprikladnog sadržaja. Vi na sebe preuzimate kompletne troškove svih neophodnih servisiranja, popravki ili ispravki. Ova lokacija može da sadrži i publikacije sa tehničkim netačnostima ili tipografske greške koje će biti ispravljene kada budu otkrivene i kada to COMPAL ELECTRONICS EUROPE SP. Z.O.O. odluči. Pored toga, s vremena na vreme prave se promene u informacijama sadržanim u štampanim verzijama takvih publikacija. Te ispravke i promene mogu biti unete na ovu lokaciju pre ili kasnije.

Teritorijalna pokrivenost

Ova lokacija obezbeđuje spiskove širokog opsega COMPAL ELECTRONICS EUROPE SP. Z.O.O. proizvoda i zbog toga može sadržati reference ili unakrsne reference za određene proizvode i usluge koji još nisu dostupni u nekoj određenoj zemlji. Bilo koja takva referenca ne podrazumeva da COMPAL ELECTRONICS EUROPE SP. Z.O.O. namerava da iznese na tržište takve proizvode ili usluge u nekoj određenoj zemlji.

Opšti podaci

Ove odredbe i uslovi trebalo bi da se koriste u skladu sa zakonima Engleske. COMPAL ELECTRONICS EUROPE SP. Z.O.O. zadržava pravo da dodaje, briše ili menja neke ili sve uslove korišćenja, sa obaveštenjem ili bez njega.