Notificare despre mărcile comerciale

  • Dolby şi simbolul „dublu D” sunt mărci comerciale înregistrate ale Dolby Laboratories.
  • Sigla HDMI şi termenii HDMI şi HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite şi în alte ţări.