Termeni și condiții

UTILIZÂND ACEST SITE, SUNTEŢI DE ACORD CU ACEŞTI TERMENI ŞI ACESTE CONDIŢII; DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD, NU UTILIZAŢI ACEST SITE.

Acest site este legat de alte site-uri, operate tot de COMPAL ELECTRONICS EUROPE SP. Z.O.O. Utilizarea site-urilor legate va respecta, de asemenea, termenii şi condiţiile acestor site-uri legate. Dacă termenii şi condiţiile intră în conflict cu termenii şi condiţiile unui site legat, atunci termenii şi condiţiile celui din urmă vor prevala.

Conținutul site-ului

Materialele puse la dispoziţie pe acest site, inclusiv materialele de pe site-urile legate care pot fi accesate direct sau indirect de pe acest site, sunt furnizate „ca atare” fără niciun fel de garanţie, fie aceasta exprimată sau implicită, incluzând, dar fără a se limita la acestea, toate garanţiile implicite de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop, titlu de proprietate sau neîncălcare a dispoziţiilor legale. Nu garantăm că materialele vor fi fără erori sau fără viruşi, că nu vor fi denigratoare, jignitoare sau ofensatoare prin orice mijloace. Vă asumaţi în totalitate costurile aferente corecturilor, reparaţiilor sau intrării în service. Acest site mai poate include publicaţii cu inexactităţi tehnice sau erori tipografice care vor fi corectate pe parcurs ce sunt descoprite la discreţia companiei COMPAL ELECTRONICS EUROPE SP. Z.O.O. În plus, uneori sunt modificate informaţiile cuprinse în versiunile imprimate ale acestor publicaţii. Aceste corecturi şi modificări pot fi cuprinse în acest site la o dată anterioară sau ulterioară.

Acoperirea teritorială

Acest site prezintă o gamă de largă de produse ale companiei COMPAL ELECTRONICS EUROPE SP. Z.O.O. şi, prin urmare, poate conţine referinţe sau trimiteri la anumite produse şi servicii care nu sunt (încă) disponibile într-o anumită ţară. Existenţa acestor referinţă nu înseamnă că COMPAL ELECTRONICS EUROPE SP. Z.O.O. intenţionează să comercializeze produsele sau serviciile respective într-o anumită ţară.

Generalităţi

Aceşti termeni şi aceste condiţii se supun legilor din Anglia. COMPAL ELECTRONICS EUROPE SP. Z.O.O. îşi rezervă dreptul de a adăuga, şterge şi/sau modifica toţi termenii de utilizare, în orice moment, fără înştiinţare.