Asistenţă

Modele care beneficiază de asistenţă

Această pagină conţine informaţii despre asistenţă pentru modelele prezentate mai jos.

Modele vizate:

Seria U76:  48U7653DG,  40U7653DG
Seria S36:  40S3653DG,  40S3633DG
Seria W15 / L15:  40L1553DG,  40L1533DG,  40L1534DG,  32W1533DG,  32W1534DG,  24W1533DG,  24W1534DG

Informaţii de contact

SC Restart SRL

Centru se servicii pentru clienţi :+40319999

Email :solutie@restart.ro

Manuale / Firmware

Seria W15 / L15

Faceţi clic pentru extindere
W15/L15 Series

Modele: 40L1533DG / 40L1534DG

MANUAL ONLINE

Descărcare fişier (2016/2/2)
Nume fişier: L153x-40-Romanian.pdf (3.3MB)

Download

Ghid de pornire rapidă

Descărcare fişier (2016/2/2)
Nume fişier: QSG-L153x-40-C.pdf (6.9MB)

Download

Modele: 24W1533DG / 24W1534DG

MANUAL ONLINE

Descărcare fişier (2016/2/2)
Nume fişier: D_W153x-24-Romanian.pdf (3.8MB)

Download

Ghid de pornire rapidă

Descărcare fişier (2016/2/2)
Nume fişier: QSG-D_W153x-24-C.pdf (9.3MB)

Download

Modele: 32W1533DG / 32W1534DG

MANUAL ONLINE

Descărcare fişier (2016/2/2)
Nume fişier: L_W153x-32-Romanian.pdf (3.3MB)

Download

Ghid de pornire rapidă

Descărcare fişier (2016/2/2)
Nume fişier: QSG-L_W153x-32-C.pdf (6.9MB)

Download

Firmware

Momentan nu există fişiere de actualizare pentru firmware. Cele mai recente fişiere de actualizare apar aici imediat ce sunt disponibile.

Ecologizarea produselor

RoHS

Legislaţia Uniunii Europene privind realizarea şi reciclarea produselor electrice a forţat industria tehnologică să pună pe primul loc protejarea mediului înconjurător. Diversele legislaţii şi directive sunt implementate în prezent în toate ţările membre UE cu scopul de a reduce cantitatea de deşeuri rezultate din echipamente electrice şi electronice şi substanţe chimice care ajung la gropile de gunoi.

În cadrul acestei activităţi, la data de 1 iulie 2006 a intrat în vigoare o lege importantă cunoscută sub numele de Directiva UE privind „Restricţionarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice” (RoHS). Această directivă prevede că, de la 1 iulie 2006, majoritatea echipamentelor electrice şi electronice noi nu se mai pot comercializa în UE, dacă acestea conţin următoarele substanţe (în concentraţii mai mari decât cele specificate (greutate/greutate)) pentru nivelul de materie omogenă:

Plumb (0,1%)
Mercur (0,1%)
Cadmiu (0,01%)
Crom hexavalent (0,1%)
Bifenili polibromuraţi (PBB) (0,1%) Eteri de difenili polibromuraţi (DEPB) (0,1%)

REACH

Reglementările Uniunii Europene (EU) privind substanţele chimice, REACH (înregistrarea, evaluarea, aprobarea şi restricţionarea substanţelor chimice) sunt aplicate începând cu 1 iunie 2007.

Compal va respecta toate cerinţele impuse de REACH şi se angajează să le ofere clienţilor informaţii despre substanţele chimice conţinute în produsele companiei, conform reglementărilor REACH.

Pe baza Angajamentului Compal de a considera preocuparea pentru mediul înconjurător drept o prioritate în cadrul tuturor activităţilor noastre de afaceri în vederea protejării siguranţei şi sănătăţii populaţiei precum şi a resurselor naturale ale planetei, compania Compal susţine obiectivul general al REACH şi este dedicată îndeplinirii şi respectării tuturor obligaţiilor sale legale.

Informaţii despre software-ul open-source

SC Restart SRL

Centru se servicii pentru clienţi :+40319999

Email :solutie@restart.ro