Handelsmerkverklaring

  • Dolby en het symbool met de dubbele D zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories.
  • De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC. in de Verenigde Staten en andere landen.