Algemene voorwaarden

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE SITE GAAT U AKKOORD MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN. GEBRUIK DEZE SITE NIET ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Deze site is gekoppeld aan andere sites, die ook worden beheerd door COMPAL ELECTRONICS EUROPE SP. Z.O.O. Bij het gebruik van gekoppelde sites zijn ook de algemene voorwaarden van die gekoppelde sites van toepassing. Indien deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de algemene voorwaarden van een gekoppelde site, hebben de algemene voorwaarden van een gekoppelde site voorrang en zijn deze bepalend voor de gekoppelde site.

Inhoud van de site

Het beschikbare materiaal op deze site, met inbegrip van materialen op gekoppelde sites die direct of indirect toegankelijk zijn vanaf deze site, wordt als zodanig aangeboden, zonder enige garantie, expliciet noch impliciet, met inbegrip maar niet beperkt tot alle impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, aanspraken of niet-schending. We garanderen niet dat het materiaal foutloos en vrij van virussen is en geen lasterlijk, aanstootgevend of op andere wijze schadelijk materiaal bevat. U bent zelf verantwoordelijk voor de volledige kosten van eventueel noodzakelijke dienstverlening, reparatie of correctie. Deze site kan ook publicaties bevatten met technische onnauwkeurigheden of typografische fouten, die naar eigen goeddunken door COMPAL ELECTRONICS EUROPE SP. Z.O.O. zullen worden gecorrigeerd indien deze worden ontdekt. Daarnaast worden er af en toe wijzigingen aangebracht in de informatie in de gedrukte versies van deze publicaties. Deze correcties en wijzigingen kunnen op een vroegere of latere datum op deze site worden opgenomen.

Dekkingsgebied

Deze site geeft een overzicht van een groot aantal producten van COMPAL ELECTRONICS EUROPE SP. Z.O.O. en kan derhalve verwijzingen bevatten naar specifieke producten en diensten die niet (direct) beschikbaar zijn in een bepaald land. Een dergelijke verwijzing impliceert niet dat COMPAL ELECTRONICS EUROPE SP. Z.O.O. in een bepaald land de intentie heeft deze producten of diensten op de markt te brengen.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wetgeving in Engeland. COMPAL ELECTRONICS EUROPE SP. Z.O.O. behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment of zonder kennisgeving vooraf enkele of alle gebruiksvoorwaarden uit te breiden, te verwijderen of te wijzigen.