Ondersteuning

Ondersteunde modellen

Deze pagina bevat ondersteunende informatie voor de onderstaande modellen.

Van toepassing op de modellen:

U76-serie:  48U7653DG,  40U7653DG
S36-serie:  55S3633DG,  48S3633DG,  40S3633DG,  32S3633DG
W15 / L15-serie:  40L1553DG,  40L1533DG,  40L1534DG,  32W1533DG,  32W1534DG,  24W1533DG,  24W1534DG

Contactgegevens

Megami BV

Callcenter :+31737676111

Email :sales@megami.nl

Handleidingen / firmware

W15 / L15-serie

Klik om uit te vouwen
W15/L15 Series

Modellen: 40L1533DG / 40L1534DG

ONLINE HANDLEIDING

Bestand downloaden (2016/2/2)
Bestandsnaam: L153x-40-Dutch.pdf (3.5MB)

Download

Beknopte handleiding

Bestand downloaden (2016/2/2)
Bestandsnaam: QSG-L153x-40-B.pdf (6.8MB)

Download

Modellen: 24W1533DG / 24W1534DG

ONLINE HANDLEIDING

Bestand downloaden (2016/2/2)
Bestandsnaam: D_W153x-24-Dutch.pdf (4MB)

Download

Beknopte handleiding

Bestand downloaden (2016/2/2)
Bestandsnaam: QSG-D_W153x-24-B.pdf (9.2MB)

Download

Modellen: 32W1533DG / 32W1534DG

ONLINE HANDLEIDING

Bestand downloaden (2016/2/2)
Bestandsnaam: L_W153x-32-Dutch.pdf (3.5MB)

Download

Beknopte handleiding

Bestand downloaden (2016/2/2)
Bestandsnaam: QSG-L_W153x-32-B.pdf (6.8MB)

Download

Firmware

Er zijn momenteel geen firmware-updatebestanden beschikbaar. De meest recente updatebestanden worden hier vermeld als ze beschikbaar zijn.

Groene producten

RoHS

Door de Europese wetgeving voor de vervaardiging en recycling van elektrische producten zag de technologische industrie zich gedwongen milieuvraagstukken boven aan de agenda te plaatsen. In de EU-lidstaten zijn verschillende wetten en richtlijnen van toepassing om de hoeveelheid afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en chemische stoffen te beperken die op afvalstortplaatsen terechtkomen.

In het kader van deze activiteit is op 1 juli 2006 de RoHS-richtlijn van de EU ingevoerd, een belangrijk stuk wetgeving dat het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur beperkt. Op grond van deze richtlijn mag per 1 juli 2006 de meeste nieuwe elektrische en elektronische apparatuur niet in de EU worden verkocht als deze op het homogene materiaalniveau een hogere dan de aangegeven concentratie (w/w) van de volgende stoffen bevat:

Lood (0,1%)
Kwik (0,1%)
Cadmium (0,01%)
Zeswaardig chroom (0,1%)
Polybroombifenylen (PBB) (0,1%) Polybroomdifenylethers (PBDE) (0,1%)

REACH

De wetgeving voor chemische stoffen van de Europese Unie (EU), REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van CHemische stoffen), werd op 1 juni 2007 van kracht.

Compal zal voldoen aan alle REACH-eisen en streeft ernaar zijn klanten te voorzien van informatie over de chemische stoffen in onze producten in overeenstemming met de REACH-voorschriften.

Uitgaande van ons streven om de zorg voor het milieu voorrang te geven bij al onze bedrijfsactiviteiten, ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van mensen en de natuurlijke rijkdommen op aarde, onderschrijft Compal de doelstelling van REACH en zullen we ons inspannen om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen.

Informatie over open source software

Megami BV

Callcenter :+31737676111

Email :sales@megami.nl